Hervatten mondzorg

We hebben als samenleving reeds goede vooruitgang geboekt in het terugdringen van COVID-19. Voor de mondzorg wil dit zeggen dat ook de reguliere tandheelkundige zorg spoedig weer kan worden uitgevoerd. Wel is het zo dat dit met de nodige richtlijnen en protocollen dient te gebeuren. Dit omvat hygiënische en praktijkorganisatorische maatregelen maar ook moeten al onze patiënten gezond zijn. Indien u of een van uw gezinsleden koorts, ademhalings- en/of luchtwegproblemen heeft vragen wij u zo spoedig als mogelijk uw afspraak af te melden. Ook dient u de afspraak af te melden als u voldoet aan 1 van onderstaande criteria:

  1. U bent 70 jaar of ouder
  2. Er is bij u of een van uw gezinsleden COVID-19 vastgesteld, zit in thuisisolatie of bent minder dan 2 weken geleden genezen
  3. U bent 18 jaar of ouder en woont in een instelling of een verpleeghuis
  4. U bent 18 jaar of ouder en heeft 1 van onderstaande aandoeningen: 
  • chronische afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen;
  • chronische hartaandoeningen; 
  • diabetes mellitus; 
  • ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie; 
  • verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na orgaantransplantatie, bij hematologische aandoeningen, bij (functionele) asplenie, bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is, of bij chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten; 
  • een onbehandelde hivinfectie of een hivinfectie met een CD4-getal <200/mm

Middels deze leidraad kunnen wij als behandelaren op een verantwoorde en veilige manier mondzorg leveren voor u als patient. Indien u nog vragen of opmerkingen zou hebben kan u ons altijd telefonisch contacteren of een bericht sturen via het contactformulier.

Deel dit bericht

Share on facebook

Meer berichten

Nieuws

Mondzorg tijdens Corona

Op dit moment is de mondzorg in onze praktijk reeds hervat. Om dit te kunnen verwezenlijken zijn er een aantal maatregelen die wij hebben getroffen.