Hervatten mondzorg

We hebben als samenleving reeds goede vooruitgang geboekt in het terugdringen van COVID-19. Voor de mondzorg wil dit zeggen dat ook de reguliere tandheelkundige zorg spoedig weer kan worden uitgevoerd. Wel is het zo dat dit met de nodige richtlijnen en protocollen dient te gebeuren. Dit omvat hygiënische en praktijkorganisatorische maatregelen maar ook moeten al […]