ALGEMENE
VOORWAARDEN
ALGEMENE
VOORWAARDEN

Direct
inschrijven

Nieuwe patiënten zijn bij ons van harte welkom. U kunt zich direct inschrijven via het online inschrijfformulier.

Om u meer inzicht te geven in onze werkwijze, willen wij u verzoeken onderstaande tekst goed door te lezen. Het zijn de algemene voorwaarden/huisregels van de praktijk.
Openingstijden praktijk en het maken van een afspraak:
De praktijk is van dinsdag t/m vrijdag van 8.00 uur t/m 17.00 uur geopend. Wij werken uitsluitend volgens afspraak. Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch, via het contactformulier op de website of aan de balie worden gemaakt.

Communicatie:

Als u zich bij ons aanmeldt als patiënt op verwijzing gaat u ermee akkoord dat wij per mail of post met uw tandarts of verwijzer communiceren over onze klinische bevindingen. Als u uw e-mailadres aan Tandzorg Purmerend kenbaar maakt, mogen wij dit adres gebruiken voor de herinneringen en andere correspondentie.

Afspraakherinnering:

Wij herinneren u graag aan uw afspraak via mail of SMS. Daarom is van belang dat uw gegevens up to date blijven. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om veranderingen in uw gegevens (adres, zorgverzekering, telefoon, email,…) door te geven. Wij vragen u dan ook ons onverwijld te informeren als deze informatie wijzigt. Let op! Het feit dat wij u helpen herinneren aan uw afspraak is een extra dienst. U blijft er zelf verantwoordelijk voor dat u op uw afspraak verschijnt en het niet ontvangen van een herinnering is nooit een geldige reden tot verzuim.

Pijnklachten/spoedgevallen:

Voor het behandelen van pijnklachten hebben wij tijd in onze agenda gereserveerd. Wanneer u ’s ochtends voor 10.00 uur belt met een pijnklacht/spoedgeval wordt u nog dezelfde dag geholpen. Belt u later op de dag, dan kunnen wij u dit niet altijd garanderen. Buiten onze openingstijden kan u contact opnemen met de MondzorgPoli te Amsterdam (Louwesweg 6, 1066EC Amsterdam) op het nummer 088 263 2727 of per mail amsterdam@mondzorgpoli.nl

Nieuwe patiënten:

Voor het eerste bezoek bij uw tandarts plannen wij als eerste een intake afspraak in. U kunt het volgende verwachten:

Controles:

In onze praktijk adviseren wij het om minimaal ieder 6 maanden voor controle en tandsteen verwijderen te komen. Afhankelijk van het advies van uw tandarts kan dit variëren, al naar gelang uw eigen gebitssituatie dit noodzakelijk maakt. Wij willen u graag van de best mogelijke zorg voorzien en onnodige kiespijn voor u voorkomen.

Behandelingen:

Behandelingen zullen ten alle tijde met u worden besproken voordat deze plaatsvinden. Indien u vragen of opmerkingen horen wij dit graag voor aanvang zodat alles duidelijk is en er geen verwarring ontstaat. Voor behandelplannen boven €250 wordt een begroting opgemaakt. Dit zullen wij u mondeling, schriftelijk of digitaal communiceren. Wij vragen u deze goed door te nemen en te ondertekenen opdat u op de hoogte bent gesteld van de voorziene kosten. Alleen indien een patiënt akkoord is gegaan met een begroting zullen wij overgaan tot behandelen. Bij noodzakelijke wijziging van het behandelplan als gevolg van onvoorziene complicaties tijdens de behandeling, die overschrijding van de begroting tot gevolg hebben, zullen de in rekening te brengen kosten naar rato van de onvoorziene kosten bij de patiënt in rekening worden gebracht.

De tandarts kan uitlopen:

Wanneer een patiënt belt, is aan de telefoon niet altijd goed in te schatten wat de juiste oplossing is. Hierdoor gebeurt het wel eens dat een behandeling langer duurt dan voorzien en uitloopt, waardoor een volgende afspraak later kan beginnen. Wij rekenen hierbij op uw begrip en trachten u zo goed als mogelijk een inschatting te geven van de uitloop.

Verzuimen van afspraken:

Onder verzuimen van afspraken wordt verstaan:

De praktijk hanteert een vast tarief dat is vastgesteld op €25 per 15 minuten. De rekening is dus afhankelijk van de tijd die verloren gaat. Indien u 3 maal niet op uw afspraak komt of te laat afbelt zonder geldige reden (zoals een ernstige ziekte of een noodgeval), zullen wij ons genoodzaakt zien u uit ons bestand uit te schrijven.

Rekeningen/betalingen:

Heeft u een tandartsverzekering? Dan worden onze nota’s gemaakt en verstuurd door Famed. Zij sturen rekeningen naar u of rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar.
Heeft u vragen over de nota dan kunt u contact opnemen met Famed 0900 -0885 of via www.famed.nl .
U blijft er zelf verantwoordelijk voor dat uw rekening wordt betaald en ook of u zich wel of niet wilt verzekeren voor tandheelkundige hulp.
Wij raden u aan dat u zichzelf goed op de hoogte stelt voor welke zaken u verzekerd bent en voor welk maximum bedrag, zodat u geen verrassingen te wachten staan.
Op alle behandelingen zijn de KNMT-betalingsvoorwaarden tandheelkundige zorg van toepassing. U kunt deze betalingsvoorwaarden vinden achterop de rekening van Famed. Deze betalingsvoorwaarden worden u op verzoek kosteloos toegestuurd.

Uw persoonlijke eigendommen:

Waak zelf over uw eigendommen. Tandzorg Purmerend is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van uw eigendommen.

Zwangerschap

Indien u (vermoedelijk) zwanger bent, meld dit dan steeds duidelijk aan de behandelaar voor de behandeling.

Taal/Tolk:

Indien u de Nederlandse taal niet goed beheerst kunnen wij u binnen de praktijk ook in het Engels te woord staan. Beheerst u geen van bovengenoemde talen adviseren wij u een tolk mee te nemen.

Klachten:

Tandzorg Purmerend doet zijn uiterste best u naar tevredenheid te helpen. Heeft u toch een klacht? Laat ons dat dan weten. Wij zullen ons best doen om uw klacht zorgvuldig met u te bespreken. Mogelijk is er sprake van een misverstand en kan dat in een gesprek opgelost worden. Het is ons streven om uw klacht samen met u in goede harmonie op te lossen.
Volgens de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) is een zorgverlener verplicht een klachtregeling aan te bieden waar u terecht kunt met uw klacht. Deze klachtenregeling is ondergebracht bij de ANT (Associatie Nederlandse Tandartsen).