Praktijk onbereikbaar wegens vakantie

Van 2 juli tot 11 juli zal de praktijk niet bereikbaar zijn per telefoon en email. Dit vanwege vakantie. Wij zijn 12 juli weer bereikbaar. Voor spoedeisende hulp kan u terecht bij de Mondzorg Poli aan de Louwesweg 6 te Amsterdam. U kan contact opnemen via het nummer 088 263 27 27.

ANT onderschrijft dringend advies dragen mondkapje

Geldt het dringende advies om een niet-medisch mondkapje te dragen ook voor bezoekers van mondzorgpraktijken? Nee, de mondzorgpraktijk is geen publieke ruimte. Desondanks onderschrijft de mondzorgalliantie het advies binnen de ontwikkeling van de tweede golf. Wij adviseren u dus om een mondkapje te dragen bij het bezoeken van de praktijk. Ook na het afkondigen van […]

Toeslag voor extra maatregelen in verband met SARS-CoV-2

U kunt bij ons veilig terecht voor uw mondzorgbehandeling. Voor de extra maatregelen die wij nemen in verband met het SARS-CoV-2 virus brengen wij een toeslag (c88) van € 4,26 per patiënt in rekening. Deze toeslag zal worden berekend vanaf 1 augustus 2020. Als u een mondzorgverzekering heeft, wordt deze toeslag door uw ziektekostenverzekeraar vergoed.

Mondzorg tijdens Corona

Op dit moment is de mondzorg in onze praktijk reeds hervat. Om dit te kunnen verwezenlijken zijn er een aantal maatregelen die wij hebben getroffen. Tevens volgen wij de leidraad zoals die is opgesteld door de mondzorgkoepel. Daarnaast zijn er ook een aantal zaken die u kan doen. DIT IS WAT WIJ DOEN: Geen tijdschriften […]

Hervatten mondzorg

We hebben als samenleving reeds goede vooruitgang geboekt in het terugdringen van COVID-19. Voor de mondzorg wil dit zeggen dat ook de reguliere tandheelkundige zorg spoedig weer kan worden uitgevoerd. Wel is het zo dat dit met de nodige richtlijnen en protocollen dient te gebeuren. Dit omvat hygiënische en praktijkorganisatorische maatregelen maar ook moeten al […]

Corona Update

Om de verspreiding van het Corona virus zoveel mogelijk te voorkomen volgen wij het advies van de ANT op. Dat betekent dat we de praktijk hebben gesloten voor alle reguliere tandheelkundige behandelingen. Deze maatregel hebben we (voorlopig) afgekondigd tot 6 april. Op dit moment worden alle patiënten gebeld om de afspraken te verplaatsen. Urgente behandelingen […]

Even voorstellen

Per 1-1-2020 is tandarts Daems de nieuwe praktijkeigenaar en is ook de naam van onze praktijk gewijzigd….