KROON- EN BRUGWERK
KROON- EN BRUGWERK

Direct
inschrijven

Nieuwe patiënten zijn bij ons van harte welkom. U kunt zich direct inschrijven via het online inschrijfformulier.

Kroon- en brugwerk in Purmerend

Kronen en bruggen zijn bedoeld als duurzame vervangingen voor tanden en kiezen waarbij zoveel als mogelijk de oorspronkelijke vorm, functie en esthetiek wordt benaderd. Een kroon is een kapje van metaal en/of porselein dat precies over de afgeslepen tand of kies past. Deze wordt vastgezet met een lijm. Het kan noodzakelijk zijn een kroon te vervaardigen in volgende situaties:
Het vervaardigen van een kroon verloopt in 2 bezoeken. Eerst zal de kies worden geslepen tot een stomp. Van deze stomp wordt een afdruk gemaakt. Met behulp van deze afdruk kan de randtechnieker een kroon maken die precies past in uw mond. Bij het 2e bezoek zal de kroon worden gepast en gecontroleerd. Ook u controleert de esthetiek. Nu kan de kroon worden vastgezet met een lijm. Na het plaatsen van een kroon kan gedurende enkele dagen napijn aanwezig zijn.

Een brug is bedoeld om een verloren gegaan element te vervangen door een kunsttand. De meest voorkomende brug bestaat uit twee kronen die op de naastgelegen tanden of kiezen worden geplaatst (“de brugpijlers”), en een tussenstuk dat bestaat uit één of meer kunsttanden en/of – kiezen. In sommige gevallen kunnen de pijlers bestaan uit meerdere kronen, bijvoorbeeld als er een extra sterke brug nodig is. Een brug is raadzaam in volgende situaties: